اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

بودجه سال آینده در مجلس سنا تشریح شد

وزیر مالیه بودجه سال 1397 خورشیدی را به مجلس سنا ارایه کرد.

بودجه ملی سال 97 روز دوشنبه 15 عقرب 96 جهت ارایه پیشنهادات در نشست سناتوران تشریح شد.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه در این نشست گفته است که طرح بودجه سال آینده با درنظرداشت شرایط اقتصادی کشور و نیازمندی های مردم ترتیب شده است.

وی در تشریح بودجه بیان کرده است که بخش‌های امنیت، معارف و تحصیلات عالی، زیربنا و زراعت جز اولویت‌ها در بودجه ملی سال مالی 1397 است که به ترتیب 14 درصد، 13 درصد، 11 درصد و 9 درصد کل بودجه در این بخش‌ها اختصاص یافته است.

وزیر مالیه همچنین درخصوص چالش عدم مصرف بودجه انکشافی در وزارتخانه ها اظهار کرده است که وزارتش برای رفع این مشکل در نظر دارد در 5 ماه نخست سال مالی آینده، بودجه واحدهایی که توان مصرف نداشته اند را بررسی و تعدیل کند و آن را در بررسی وسط سال پیشنهاد کند.

گفتنی است که مجموع بودجه ملی سال 97 خورشیدی 357.6 میلیارد افغانی است که 267 میلیارد آن بودجه عادی و 90 میلیارد افغانی دیگر صرف بودجه انکشافی خواهد شد.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی