اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

تاراج مواشی باشنده گان جوزجان از سوی گروه داعش

گزارش‌ها از ولایت جوزجان در شمال افغانستان می‌رسانند که جنگ‌جویان مربوط به دولت اسلامی یا داعش در آن ولایت مواشی مردم را تاراج کرده‌اند.
مسؤولان در ولایت جوزجان می‌گویند جنگ‌جویان داعش در آن ولایت می‌خواهند به اجبار هم‌کاری مردم را با خودشان داشته باشند و صدها مواشی آنان را با خودشان برده‌اند.
معاون والی جوزجان می‌گوید در صورتی که مردم هم‌کاری با این هراس‌افگنان را نپذیرند، آنان را آزار می‌دهند و مواشی‌شان را با خودشان می‌برند.
عبدالرحمان محمودی می‌گوید گروه داعش می‌خواهند به زور مردم را وادار به پیوستن با این گروه کند یا در صورت نپذیرفتن این درخواست، باید منطقه‌شان را ترک نمایند.
به گفتۀ مسؤولان، هراس‌افگنان گروه دولت اسلامی بیش از ۵۰۰ مواشی باشنده‌گان ولسوالی قوش‌تیپه را با خودشان برده‌اند.
گفته می‌شود از حدود یک هفته به این‌طرف، بیش از دوهزار خانه‌واده از ولسوالی‌های درزاب و قوش‌تیپۀ ولایت جوزجان از ترس گروه داعش خانه‌های‌شان را ترک کرده به مرکز این ولایت آمده‌اند.
ولایت جوزجان از جمله ولایت‌هایی‌ست که گروه داعش در آن در یک سال اخیر فعالیتش را به گونۀ روزافزون افزایش داده و اکنون به طور گسترده در آن فعالیت دارد.
جوزجان تنها ولایتی در شمال نیست که داعش در آن موجود است و ولایت‌های سر پل و فاریاب نیز شاهد فعالیت این گروه هستند و تا به حال دست به اقدامات خونین ضد بشری زده‌اند.

مشاهده در منبع اصلی