اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

دیپلمات پاکستانی در ننگرهار به قتل رسید

مشاهده در منبع اصلی