اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 29 دلو , 1396

خانمی درهرات شوهرش را کشُت و جسدش را آتش زد

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی