اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

خانمی درهرات شوهرش را کشُت و جسدش را آتش زد

مشاهده در منبع اصلی