اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 30 عقرب , 1396

خانمی درهرات شوهرش را کشُت و جسدش را آتش زد

(Visited 5 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی