اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

تصمیم تازۀ غنی در مورد مسدود شدن وتس اپ و تلیگرام

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان پس از نشر گزارش‌ها و سروصدا نهادهای مدافع رسانه‌ها، در مورد مسدود شدن صفحات اجتماعی واتس‌اپ و تلیگرام، تصمیم گرفته‌است که این صحفات را بسته ننماید.
ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌یی گفته‌است که حکومت وحدت ملی خود را مکلف به رعایت و حمایت از آزادی بیان بر حسب صراحت قانون اساسی می‌داند که از تعرض مسؤون می‌باشد.
کاخ ریاست جمهوری می‌گوید که قانون اساسی افغانستان، آزادی بیان را تضمین کرده و دولت وحدت ملی نیز خود را متعهد به اجرا و پاس‌داری از ارزش‌های آن می‌داند.
در خبرنامه آمده‌است که در این اواخر، خبرهای در مورد مسدود شدن صفحات اجتماعی واتس‌اپ و تلیگرام در رسانه‌ها به نشر رسیده که باعث به‌‍روز پرسش‌ها در اذهان عامه گردیده‌است.
ارگ تصریح کرده‌است‌که به هیچ آدرس و نهادی اجازۀ مسدود نمودن هیچ‌ یک ابزارهای آزادی بیان را نمی‌دهد.
خبرنامه تاکید کرده‌است که موضوع مسدود شدن واتس‌اپ و تلیگرام که در این اواخر به نشر رسیده، مورد پیگرد و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
این درحالی‌ست که به‌تازه‌گی گزارش‌های به نشر رسید که حکومت تصمیم مسدود شدن شماری از صفحات اجتماعی به شمول واتس‌اپ و تلیگرام را گرفته‌است.
وزارت مخابرات افغانستان دلیل این اقدام دولت را موضوع امنیتی و نظارت بیش‌تر و به‌تر و حل مشکلات تخنیکی صفحات اجتماعی ذکر شده خوانده بود.

مشاهده در منبع اصلی