اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 عقرب , 1397

کشته شدن دیپلومات پاکستانی در ننگرهار

مشاهده در منبع اصلی