اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

کشته شدن دیپلومات پاکستانی در ننگرهار

مشاهده در منبع اصلی