اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 عقرب , 1396

کشته شدن دیپلومات پاکستانی در ننگرهار

مشاهده در منبع اصلی