اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

یک استاد پوهنتون در پروان پیش از راه‌اندازی حمله انتحاری بازداشت شد

استاد یکی از پوهنتون های خصوصی در پروان بازداشت شد که میخواست خودش را انتحار کند

مشاهده در منبع اصلی