اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

هفت محافظ معاون رئیس جمهور افغانستان به جرم تجاوز محکوم شدند

محافظان عبدالرشید دوستم، به جرم بازداشت غیر قانونی و تعرض جنسی به یکی از رقبای وی به پنج سال حبس محکوم شدند.

مشاهده در منبع اصلی