اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 2 قوس , 1396

رئیس جمهوری آذربایجان قرارداد آموزش نظامیان افغان را امضا کرد

رئیس جمهوری آذربایجان قرارداد آموزش نیروهای ویژه افغانستان در کشورش را امضا کرد.

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی