اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 3 قوس , 1397

رئیس جمهوری آذربایجان قرارداد آموزش نظامیان افغان را امضا کرد

رئیس جمهوری آذربایجان قرارداد آموزش نیروهای ویژه افغانستان در کشورش را امضا کرد.

مشاهده در منبع اصلی