اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 عقرب , 1397

10 تا 20 نوامبر؛ رزمایش نظامی سازمان پیمان امنیت جمعی در تاجیکستان

رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی از برگزاری آخرین رزمایش نیروهای نظامی کشورهای عضو این سازمان در تاجیکستان در سال 2017 خبر داد.

مشاهده در منبع اصلی