اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

شمال می سوزد و حکومت گوش بفرمان خارجی ها

بیجا شدگان دره میرزاولنگ از حکومت مرکزی می خواهند که برای پس گیری در راس طالبان عملیات نمایند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، علیرضا محمودی رییس مجمع عمومی مردم افغانستان در برنامه «محور» معتقد است برای گرفتن امنیت منطقه میرزااولنگ اراده ای وجود ندارد و بیان داشت: مسوولیت دولت حمایت از اتباع است. میرزاولنگ هم اکنون تحت تسلط دشمن است و تا وقتی که این منطقه پاکسازی نشود مورد تهدید دشمن قرار می گیرد. با تاسف اراده ای برای این وجود ندارد که این مناطق از وجود دشمن پاکسازی شود. به محضی که این مناطق کاملا پاکسازی شود، پولیس محلی و مردم ولایات آن منطقه با کمترین امکانات حاضر هستند که امنیت خود را بگیرند و به مناطق شان برگردند.

وی افزود: با تاسف نه در حکومت محلی ولایت سرپل چنین اراده ای وجود دارد و نه در حکومت مرکزی. همه چیز منحصر به ارگ و شورای امنیت شده است. اگر شورای امنیت اجازه ندهد در آنجا کسی نمی تواند قدمی بردارد. اگر شورای امنیت اجازه ندهد، نه والی کاری می تواند کند و نه فرماندهان امنیت و نه مقام های دفاعی و امنیتی که در محل هست و نه صدها نیروهای امنیتی که در آن منطقه وجود دارند. حکومت هم که حکومتی گوش به فرمان خارجی ها است با نقشه های شوم آنها پیش می رود و برای شمال کاری نمی کند و آنجا را نجات نمی دهد.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی