اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 عقرب , 1397

اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به نشر خبرها پیرامون مسدودشدن (واتساپ و تلیگرام)

ارگ، کابل: قانون اساسی افغانستان، آزادی بیان را تضمین کرده است و حکومت وحدت ملی متعهد به اجرا و پاسداری از ارزش های آن می باشد. آزادی بیان برحسب صراحت قانون اساسی از تعرض مصوون بوده و حکومت وحدت ملی خود را مکلف به رعایت و حمایت از آن می داند. اخیراً، خبرهای در پیوند به […]

مشاهده در منبع اصلی