اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

حاصلات کنجد در جوز جان افزایش یافته است

شبرغان  باختر  15 عقرب
حاصلات کنجد در جوزجان امسال هفت در صد افزایش یافته است.
محمد رحمان ارغندیوال رئیس اداره زراعت، مالداری و آبیاری ولایت جوزجان به آژانس باختر گفت که در سالجاری یکهزار ونهصد ونود هکتار زمین، کنجد کشت شده است وهفتصد و هشت تن کنجد به دست آمده و یکصد وشصت وپنج تن آن به خارج از کشور صادر گردیده است.
ارغندیوال علاوه کرد که امسال بیشترین حاصل کنجد از ولسوالی های آقچه ،فیض آباد ، منگجک و اطراف شهر شبرغان به دست آمده است.
وی اضافه کرد که جوزجان از لحاظ آب و هوا مکان مناسب برای کشت کنجد میباشد .لیلما

مشاهده در منبع اصلی