اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

سمینار حمایت از طفل ومادردر بغلان برگزارشد

بغلان 15 عقرب باختر
سمیناری زیر نام حمایت از طفل و مادر  دیروز  در ریاست صحت عامه بغلان راه اندازی شد.
داکتر عبدالاول  شریفی مسوول تغذی ولایتی ریاست صحت  عامه  بغلان به خبرنگارآژانس باختر گفت که این سمینار  برای دو روز  به همکاری سازمان صحی جهان برای 25 تن از داکتران و نرس قابله های و لسوالی  های  بنو،  ده صلاح،  بغلان مرکزی، نهرین وشهر پلخمری راه اندازی شده است .
شرکت کنندگان سمینار در خصوص  شیوه های تغذی  سالم کودکان و مادران آگاهی می یابند  قایم

مشاهده در منبع اصلی