اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

پولیس بغلان بیش از یکصد کیلو گرام تریاک بدست آورد

پلخمری 15 عقرب
پولیس مبارزه بامواد مخدر قومندانی امنیه بغلان از کشف  یک محموله مواد مخدرخبر داد.
سمو نوال نظام الدین نظام مدیر مبارزه  بامواد مخدرقومندانی امنیه بغلان به خبرنگار محلی آژ انس باختر گفت که پولیس بغلان  یکصد و دو کیلو گرام
تر یاک را از نزد قا چاقبران ازساحه لرخوابی کیله گی  بدست آورد .
وی افزود ، قاچاقچیان  موفق به فرار شدند،و یک عراده واسطه آنها نیز ضبط گردید . قایم

مشاهده در منبع اصلی