اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

کشته شدن دوفردملکی درقره باغ

غزنی / باختر/ 15/ عقرب
دوفردملکی درحمله طالبان بالای قریه دهگان ولسوالی قره باغ غزنی دیروز جان باختند.
محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی به خبرنگار محلی آژانس باخترگفت که این حمله طالبان با مقاومت سخت پولیس محلی مواجه شد اما دو فرد ملکی از اثر انداخت طالبان به شهادت رسیدند دراین درگیری به طالبان نیز تلفاتی واردشد اما ازرقم آن گزارشی دردست نیست.
طبق یک خبردیگر ، یک تروریست که یک افسر پولیس غزنی را درمربوطات حوزه اول شهر غزنی به شهادت رساند توسط یک منسوب دیگر پولیس کشته شد.  ختم/ شعیب

مشاهده در منبع اصلی