اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

تلفات سنگین طالبان درعملیات ضد هراس افگنی درجنوب کشور

شهرلشکرگاه 15 عقرب باختر
درحالیکه  عملیات ضد هراس افگنی موسوم به میوند درولایت هلمند در جنوب کشور ادامه دارد ، مقامات نظامی ازتلفات سنگین طالبان در آن سخن می گویند.
این عملیات کمتر از یک ماه پیش به اشتراک صدها نظامی با حمایت قوای هوایی بربخش هایی از ولایت هلمند راه اندازی شده و ادامه دارد.
جنرال ولی محمد احمدزی فرمانده قول اردوی میوند درجنوب کشور به آژانس باخترگفت که دراین عملیات نظامی تاکنون یک صدو شصت وسه هراس افگن داخلی و خارجی کشته شدند و دست کم چهل و دو تن دیگر شان زخم برداشتند.
اوگفت چندین فرمانده  گروه طالبان نیز مشمول کشته شده ها اند.
ازسویی هم گفته شده که نظامیان دراین عملیات توانسته اند ده ها روستا را در گوشه کنار هلمند از وجود هراس افگنان پاکسازی کنند و چندین مرکز آنان را با همه سازوبرگ های جنگی اش ،  ویران کنند.
حیات الله حیات والی هلمند می گوید که عملیات های نظامی و حمله های ناگهانی نظامیان برمخفیگاه های طالبان ، به گونه کم پیشینه یی توانایی جنگی هراس افگنان را پایین آورده است ؛ تاجایی که طالبان دیگر توانایی رویا رویی مستقیم با نظامیان را ندارند.
نبرد ها ، ظلم و کشتار طالبان و ماین گذاری این گروه در محل های پررفت و آمد در هلمند باعث شده تا صدها خانواده از خانه های شان به بخش های نسبتا امن تر این ولایت و شهرهای دیگر آواره شوند.
مقامات نظامی هلمند می گویند که آنان توانسته اند درجریان عملیات میوند سه صدو دوازده ماین کارگذاری شده  طالبان در شاهراه های آن ولایت جنوبی کشف  و خنثی کنند و از وقوع یک رشته انفجار های مرگبار به غیرنظامیان جلوگیری نمایند.
آنان می گویند که تا پاکسازی کامل هلمند از وجود هراس افگنان ، عملیات میوند ادامه خواهد داشت.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی