اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

گفتمان حمایت از آزادی بیان درپروان راه اندازی شد

چاریکار/ باختر/ 15/ عقرب
گفتمانی در خصوص حمایت از آزادی بیان ، ژورنالیستان و فعالان مدنی درولایت پروان راه اندازی شد.
به گزارش خبرنگارمحلی آژانس باختر ازشهرچاریکار، این برنامه به ابتکار انجمن ژورنالیستان آزاد ولایت پروان به همکاری حقوق بشر و نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد با شرکت والی ، رییس شورای ولایتی پروان ، مسوولان ساحوی زون مرکز دفتر یونما و مسوولان نهادهای امنیتی آن ولایت راه اندازی شد.
دراین محفل نخست درمنداجوشی مسوول زون مرکز دفتر یوناما درمورد ارزش کار اطلاع رسانی و فعالیت های مدنی معلومات داد و حمایت حکومت محلی را درراستای بهبود وزمینه سازی برای این ارزش از نیازهای بنیادی بیان کرد.
سپس محمد عاصم عاصم والی پروان، گفتمان حمایت از آزادی بیان و اطلاع رسانی را یک نیاز مبرم دانست و گفت که حکومت محلی پروان نیز از اطلاع رسانی قانونمند و معیاری حمایت میکند.
درهمین حال غلام بهاوالدین جیلانی رییس شورای ولایتی پروان با آنکه حمایت همه جانبه خود را ازآزادی بیان و مدافعان حقوق بشر بیان کرد بریاری رسانی دولت و نهادهای بین المللی درامر کمک های مادی و معنوی از رسانه ها تاکید کرد .
همچنان عبدالواحد سیرت نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر زون مرکز ، شاه ولی شاهد معاون والی ورییس کمیته مصوونیت خبرنگاران ،عبدالواحد هاشمی رییس اطلاعات و فرهنگ و عبدالغفار روفی مسوول انجمن ژورنالیستان آزاد ولایت پروان درمورد چالش های موجود، سد راه کار اطلاع رسانی درآن ولایت و راه های بیرون رفت ازآن را بیان نمودند و خبرنگاران را قهرمانان خطاب نمودند و گفتند که خبرنگاران به گونه یی درسنگر های داغ اطلاع رسانی یا قلم خود درحال مبارزه اند .
درپایان سخنرانی ها حجت الله جاوید مجددی معاون انجمن ژورنالیستان آزاد از مسوولان حکومت محلی پروان خواست که درهماهنگی با این نهادها پرونده های مربوط به آنها را به گونه جدی بررسی و پیگیری نمایند. ختم/ خالقیار

مشاهده در منبع اصلی