اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

به نقش علما درمبارزه با فساد دربلخ تاکید شد

بلخ / باختر/ 15/ عقرب
همایش زیرنام نقش علما درکاهش فساد درجامعه امروز درشهرمزارشریف برگزارشد.
راشد حلیمی مسوول ریاست مبارزه با فساد اداری درحوزه شمال به خبرنگارمحلی آژانس باختر گفت که این نشست به هدف جلب همکاری امامان مساجد درامر کاهش فساد درجامعه و آگاهی دهی مردم از اضرار  فساد برگزارشد.
دراین نشست مولوی ذبیح الله یک تن از علمای شرکت کننده از مردم خواست تابیداری و هوشیاری شان را دربرابر توطیه های استخبارات منطقه حفظ کنندو یکپارچگی شان را مستحکم ترسازند.
قومندان پولیس بلخ نقش علمای دین را درامر بیداری سیاسی مردم مهم بیان کرد و درامر مبارزه با فساد طلب همکاری فعال علمای دین شد.
ختم/ شعیب

مشاهده در منبع اصلی