اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 عقرب , 1397

توزیع نمرات رهایشی برای معلمان مرکز سرپل آغازمیشود

سرپل  باختر  15 عقرب
شهرک معلمان ولایت سرپل از سوی هیئت اعزامی وزارت شهر سازی ومسکن دیروز در مرکز آن ولایت خط اندازی گردید.
معاون تدریسی ریاست معارف سرپل به آژانس باختر گفت هیئت اعزامی وزارت شهر سازی و مسکن در یک هفته اقامتش در سرپل شهرک معلمان را در منطقه دشت انگشکه مرکز آن ولایت در ساحه یکصد وپنجاه جریب زمین خط اندازی کرد.
منبع افزود :کمیسیون ولایتی توزیع نمرات رهایشی شهرک معلمان مستحق را تثبیت  ساخته است و قباله های رسمی این نمره هادر روز های آینده برای سه صد ویک معلم فاقد سر پناه توزیع خواهند شد.
گفته میشود،  درحال حاضر کار بالای شهرک معلمان مرکز سرپل جریان دارد وشهرک های مشابه به زودی در سایر ولسوالی ها نیز ساخته خواهد شد  .   لیلما

مشاهده در منبع اصلی