اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 عقرب , 1397

جوانان باید در روند تامین صلح مسئولانه گام بردارند

15 عقرب – کابل باختر
داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز در نشستی از جوانان خواست تا در روند تامین صلح پایدار مسئولانه گام بردارند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ در نشستی زیر نام "جهت صلح پایدار، نقش جوانان نباید فراموش گردد" صحبت کرد و گفت که در صلح خیر است و هر افغان به خصوص جوانان وظیفه دارند تا در تامین فضای صلح  پایدار کشور مسئولانه گام بردارند و مساعی به خرچ دهند تا همه با هم شاهد صلح سرتاسری پایدار باشیم و هرفرد که در این راستا سهیم نمیشود مسئولیت ایمانی و وجدانی اش را به عنوان فرزند این خاک ادا نکرده و باید بداند که این حق بر گردنش باقیست.
به گفته داکتر کمال سادات، در این روند حضور جوانان نباید نمادین باشد بل باید اگر هر فرد یک قدم بخاطر صلح بردارد بزودی شاهد کشوری عاری از جنگ و خونریزی خواهیم بود
در این نشست که از سوی معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ به همکاری نهاد شبکه زنان افغان راه اندازی شده بود، نمایندگان شبکه زنان افغان، صنایع و دو تن از جوانان فعال نیز صحبت کردند و دیدگاه هایشان را در تامین فضای صلح پایدار در کشور و نقش جوانان در این راستا با اشتراک کنندگان در میان گذاشتند. نثار "ایثار"

مشاهده در منبع اصلی