اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند به افغانستان صلح بیاورد؛ حتی آمریکا

مشاهده در منبع اصلی