مطالب مرتبط:

ناتو درباره احتمال کشته شدن غیرنظامیان در حملات هوایی قندوز تحقیق می‌کند

(Visited 12 times, 1 visits today)

مطالب اخیر