اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

ناتو درباره احتمال کشته شدن غیرنظامیان در حملات هوایی قندوز تحقیق می‌کند

مشاهده در منبع اصلی