اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

ناتو درباره احتمال کشته شدن غیرنظامیان در حملات هوایی قندوز تحقیق می‌کند

مشاهده در منبع اصلی