اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 18 عقرب , 1397

نگرانی ازادامه روند وارد شدن داروهای بی کیفیت ازطریق هرات به کشور

شهرهرات 15 عقرب باختر
همزمان با آغاز مبارزه برای جلوگیری از قاچاق ادویه در هرات، مسولان ریاست صحت عامه از ورود دواهای بی کیفیت درآن ولایت سخن میزنند.
رئیس اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات صحی وزارت صحت کشور گفت : "پنج فیصد از دواه به گونه قاچاقی وارد افغانستان میشود.
داکترنور شاه کامه وال زمانگیر بودن بررسی کیفیت دواها و نیاز بازار را از دلایلی می داند که به باور وی نیاز است 5 فیصد دوابه شکل قاچاقی وارد کشور شود.
براساس اطلاعات وزارت صحت عامه عامه، دواهای قاچاقی از 113 شرکت خارجی به کشور وارد می شود.
رئیس اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات صحی می گوید: " حدود 25 درصد از کل دوای وارداتی به کشور قاچاقی وارد شده است.
حالا قرار است در مبارزه با قاچاق ادویه طی یک هفته، نوعیت دواهای مصرفی 65 شفاخانه خصوصی، 118 کلینیک در شهر و ولسوالی ها، 968 دواخانه، 200 عمده فروشی دوا و 53 شرکت توریدی بررسی شوند.
عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه هرات بیانکرد: "در طول یک هفته 8 تیم، بررسی های خود را از مراکز صحی هرات آغاز خواهند کرد.
مسولان در شورای ولایتی هرات  از رسیدن شکایت شهروندان مبنی بر بی کیفیت بودن دوا به این اداره سخن میزنند.
جواد عمید فعال مدنی در هرات می گوید، حکومت باید نظارت جدی بر شرکت های وارد کننده دوا داشته باشد.
برخی ها بر این باور اند، مرزهای باز کشور زمینه ساز ورود دواهای بی کیفیت شده است. ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی