اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 عقرب , 1396

افشای میزان معاش مشاوران اشرف غنی + سند

طی افشا شدن یک سند از ارگ ریاست جمهوری، مقدار معاش سالانه مشاوران اشرف غنی معلوم شد.

مشاهده در منبع اصلی