اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

خطراحتمال افزایش حملات کیمیایی در افغانستان توسط داعش

روسیه هشدار داد که تروریست های داعش توانایی لازم برای ساخت سلاح های کیمیایی فرا گرفته و خطر گسترش حملات کیمیایی در افغانستان وجود دارد.

مشاهده در منبع اصلی