اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 18 جوزا , 1397

پیوستن یک گروه شش نفری طالبان به روند صلح درهرات

شهرهرات 15 عقرب باختر
یک گروه شش نفری طالبان مسلح امروز درولایت هرات به روند صلح پیوستند.
این گروه که به سرکرده گی ملا آزاد درولسوالی شیندند ولایت هرات فعالیت های ضد دولتی داشتند، درنتیجه تلاش های ریاست امنیت ملی و کمیته ولایتی صلح هرات دست ازفعالیت های مسلحانه ضد دولتی برداشتند.
مقامات محلی هرات ازسایرمخالفان مسلح دولت نیزدعوت نمودند تادست ازفعالیت های مسلحانه ضد دولتی بردارند .
جیلانی فرهاد سخنگوی ولایت هرات میگوید: افراد این گروه به شمول دومیل راکت انداز ،شش میل سلاح رابه ریاست امنیت ملی تحویل نموده اند.
ملا آزاد که درترکیب گروه ملاصمد معاون والی نامنهاد طالبان برای ولایت هرات درساحات زیرکوه فعالیت های ضد دولتی داشت میگوید بعدازین بخاطرتامین امنیت همکاری خواهد کرد.
اوگفت : "متاسفانه به سفارش خارجی ها ودشمنان مردم افغانستان فریب خورده بود ولی بعدازین باتمام توان،  بخاطرازبین بردن عوامل ناامنی تلاش خواهد کرد ".ختم/سیدحبیب

مشاهده در منبع اصلی