اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 عقرب , 1397

کشته شدن هشت طالب مسلح و جلوگیری ازوقوع یک رشته انفجارها درهلمند

شهرلشکرگاه 15 عقرب باختر
هشت طالب مسلح درحمله ی نظامیان درولایت هلمند کشته شدند.
این حمله ها شب گذشته برمواضع طالبان درحومه ی شهرلشکرگاه انجام شده است.
یک فرمانده ارشد اردوی ملی درجنوب کشور به آژانس باخترگفت که دراین حمله های هوایی وزمینی هشت طالب مسلح کشته شدند .
اوگفت که دراین حمله ها سه مخفیگاه طالبان ویران شده است.
گفته می شود که دراین نبرد ها به نظامیان و روستا نشینان آسبیب نرسیده است.
یک خبردیگر حاکیست که نظامیان درولایت هلمند ازوقوع یک رشته انفجارها جلوگیری کردند.
بامداد امروز ماموران امنیتی شش ماین را از راه های پررفت و آمد این ولایت جنوبی کشف وخنثی کردند.
گفته می شود این ماین ها توسط طالبان مسلح کارگذاری شده بود.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی