اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

ادامه حمله های موشکی وتوپخانه یی نظامیان پاکستانی برشرق کشور

شهرجلال آباد 15 عقرب باختر
ولایت ننگرهار درشرق کشور برای سومین روز گواه حمله های موشکی و توپخانه یی نظامیان پاکستانی  است.
به اساس گزارش ها ، درجریان سه روز از آغازاین حمله ها ، ده ها موشک مرمی و توپ بربخش هایی از ولسوالی لعل پور در نوار دیورند برخورد کرده است ؛ رویدادی که تلفاتی درپی نداشته است.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به آژانس باخترگفت که دراین حمله های موشکی و توپ خانه یی نظامیان پاکستانی تلفاتی به شهروندان وارد نشده است اما باعث شده تا ده ها خانواده یک بار دگر مجبور به ترک خانه های شان شوند.
خوگیانی می گوید که این موشک ها ازسوی نظامیان پاکستانی پرتاب شده است.
دست کم شش سال از آغازحمله های موشکی و توپخانه یی نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازولایت های کنر ، نورستان و ننگرهار درشرق کشور می گذرد ؛ رویدادی که ازمیان روستا نشینان تاکنون یک صد کشته وزخمی گرفته است و نیز باعث شده تا صدها خانواده مجبور به ترک خانه های شان شوند.
تاکنون فشار های سیاسی افغانستان و حتی شکایت رسمی کشور ازحمله های موشکی پاکستانی ها در شورای امنیت سازمان ملل برای پایان یافتن این حمله ها ، به جایی نرسیده است.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی