اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 عقرب , 1397

وقوع آتش سوزی درمرکزهماهنگی پولیس کاپیسا

خبرتازه
شهرمحمود راقی 15 عقرب باختر
درمرکز هماهنگی پولیس کاپیسا آتش سوزی رخ داده است.
این آتش سوزی حوالی ساعت دوازده چاشت از یک گوشه  این مرکز آغازشد و رفته رفته بخش های دیگر آن را نیز فرا گرفت.
یک منبع امنیتی شهرمحمود راقی مرکزولایت کاپیسا درتماس با آژانس باختر ، وقوع این آتش سوزی را تایید کرد.
اوگفت که تیم های اطفائیه به ساحه رسیده اند و تلاش ها را برای مهارآتش آغازکرده اند.
تاکنون انگیزه این آتش سوزی و میزان آسیب های برخواسته از آن روشن نیست .
جزییات این خبربعدا پخش می گردد.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی