اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 جوزا , 1397

آغازکاربازسازی یک کانال آبیاری درهرات

شهرهرات 15 عقرب باختر
کار بازسازی کانال آبیاری سفید روان به هزینهٔ بیش از پنجاه وپنج میلیون افغانی در ولسوالی انجیل ولایت هرات آغاز گردید.
به گفته مسولان اداره حوزه دریایی هریرود-مرغاب این کانال آبیاری به درازای چهل کیلو متر و به عرض هفت و نیم متر که شامل ساختمانهای سربند، پرچاوه، پلچک، تقسیم کننده آب، تحکیم سواحل، می باشد به گونهٔ عصری اعمار می گردد و شرکت پیمان تعهد کرده است که تا دو سال دیگر کار این کانال آبیاری را به بهره برداری برساند.
هزینه این پروژه بزرگ ازسوی بانک جهانی ازطریق وزارت انرژی وآب پرداخت می شود.
یک مسوول اداره حوزه دریایی هریرود – مرغاب به آژانس باخترگفت این کانال توانایی آبیاری بیش از دوهزاروسه صد هکتار زمین کشاورزی را دارا خواهد بود.ختم/سیدحبیب

مشاهده در منبع اصلی