اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 حمل , 1397

حکیمی: طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۷ به مشرانو جرگه معرفی شد

اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۷ را به مشرانو جرگه معرفی کرده‌است.
آقای حکیمی طرح بودجه ملی را پس از بازنگری، دیروز یکشنبه در نشست فوق العاده کابینه در ارگ ارائه کرد و از سوی کابینه تائید شد.
در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که سقف مجموعی این بودجه مبلغ بیش از ۳۵۷ ملیارد و شش صدو نود و یک میلیون افغانی است.
بر مبنای قانون اساسی افغانستان، مشرانو جرگه صرف حق دادن نظر و مشوره را در مورد بودجه ملی دارد اما ولسی جرگه صلاحیت دارد تا این بودجه را رد و یا تائید نماید.

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی