اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

علمأ در غور انجام هرگونه حملات تروریستی را حرام خواندند

علمای دین و بزرگان قومی غور در یک نشست بزرگ، جنگ گروه‌های مخالف مسلح حکومت به ویژه طالبان را در برابر حکومت و مردم خلاف ارزش‌های دینی دانسته اند.
این علمأ انجام هرگونه حملات تروریستی را حرام و غیر شرعی خوانده‌اند.
آنان از مردم خواسته‌اند تا گروه‌های تروریستی را نابود ساخته و از حکومت پشتیبانی کنند.
این علمأ از گروه‌های تروریستی خواسته‌اند که به پروسه صلح یکجا شده و از کشانیدن کشور به سوی بحران خودداری کنند.

مشاهده در منبع اصلی