اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 عقرب , 1397

تیم کرکت سپین غر تیم کرکت بست را شکست داد

کابل باختر 15 عقرب
در پنجمین مسابقه چهار روزه کرکت موسوم به جام احمد شاه ابدالی تیم سپین غر با تفاوت ۱۸۲ امتیاز تیم بست را شکست داد.
فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد به آژانس باختر گفت، در دو دور بازی تیم سپین غر ۴۱۱ امتیازحاصل کرد اما تیم بست نتوانست به این امتیاز برسد.
بهیر عضو تیم سپین غر بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد، وی در نوبت اول ۱۱۱ امتیاز و در نوبت دوم ۱۱۶ امتیاز به نفع تیم خود بدست آورد.فرشته ذهاب

مشاهده در منبع اصلی