اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 عقرب , 1397

تیم ملی ورزش‌ رزمی افغانستان به تاجکستان رسید

کابل باختر 15 عقرب
تیم ملی ورزش‌ رزمی سبک "MMA" افغانستان به تاجکستان رسید.
عارف پیمان، سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش به آژانس باختر گفت که این تیم شامل شش ورزشکار می باشد.
تاجکستان میزبان ورزش رزمی به اشتراک ورزشکاران پنج کشور آسیایی می باشد.فرشته ذهاب

مشاهده در منبع اصلی