اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 حوت , 1396

طالبان مواد ساختمانی یک مکتب را در سرپل به غارت بردند

سرپل باختر 15 عقرب
طالبان ساختمان یک مکتب را دیشب در ساحه سنگ توده شیرم های مرکز سرپل تخریب و خشت و چوب آنرا غارت کردند.
غلام سخی نیکپی آمر امنیت قومندانی امنیه سرپل به آژانس باختر گفت، ملا داود یک سرگروه طالبان این مکتب را به همکاری افراد تحت امرش تخریب کردند و خشت و چوب وکلکین آن مکتب را با خود بردند.
یک باشنده محل میگوید،  این مکتب در بیست کیلومتری شهر سرپل چهار سال قبل از سوی شورای انکشافی اعمار شده بود امابه  دلیل نا امنی ها شاگردان در آن درس نمی خوانند#  لیلما

(Visited 8 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی