اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 عقرب , 1397

فضل هادی مسلمیار: حکومت درمورد گرفتاری قوماندان بشیرقا نت اقدام کند

کابل باختر/ 15/ عقرب
شماری از سناتوران درمجلس سنا میگویندکه حکومت درپیوند به کشتار بی رحمانه مردم ولسوالی چاه آب ولایت تخار هیچ اقدام موثری را روی دست ندارد.
آنان اضافه میکنندکه کشتار مردم ولسوالی چاه آب توسط افراد بشیر قانت ادامه دارد ، حکومت باید جلواین کشتار را بگیرد درغیر آن مردم این ولسوالی را به دریای آمو بیاندازد.
محمد افضل شامل سناتور ولایت تخار درمجلس سنا ضمن تائید این جنایات میگوید که این قوماندان که از سوی حلقات مزدور درداخل حکومت حمایت میشود درولسوالی چاه آب فاجعه انسانی به راه انداخته است.
این سناتور به حکومت هشدار دادکه اگر ازمردم ولسوالی چاه آب حمایت نکند ، مردم مجبور خواهند شد که درکنار مخالفان دولت قرار بگیرند.
رونا ترین نیز تاکید میکند که فاجعه انسانی دراین ولسوالی جریان دارد ، دردرگیری اخیر تعداد زیاد زنان کودکان کشته شده اند.
فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا نیز وقایع ولسوالی چاه آب را نگران کننده خواند و از حکومت خواست که درمورد گرفتاری قوماندان بشیر قانت اقدام کند.
بشیر قانت که ازجمله قوماندانان حزب اسلامی است متهم به چندین حمله مسلحانه برمردم و کشتار بی رحمانه مردم درولسوالی چاه آب ولایت تخار میباشد.  ماری نبرد آئین

مشاهده در منبع اصلی