اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

کشته شدن سی مخالف مسلح دولت درکندز

کندز 15عقرب باخت
در چهار روز گذشته سی مخالف مسلح دولت در چهار دره کندز  کشته شدند .
نعمت الله تیموری سخنگوی والی کندز به خبر نگار محلی آژانس باختر گفت  که  این رقمی  از مخالفان مسلح در جریان عملیات نظامی  که از چهار روز به این سو در ولسوالی چهار دره ادامه دارد  کشته شده اند .
به گفته وی در این عملیات نیرو های نظامی  شماری از قو مندانان طالبان نیز  شامل کشته شده ها اند .
تیموری از کشته شدن یک فرد ملکی و زخمی شدن شش فرد ملکی دیگر  نیز یاد آور شد و این  غیر نظامیان زمانی کشته و زخمی  شدند  که میخواستند  کشته شده های  طالبان را انتقال دهند .  قایم

مشاهده در منبع اصلی