اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 عقرب , 1397

قرارداد هفت پروژه آبرسانی امضا شد

کابل باختر 15 عقرب
قرار داد هفت پروژه آّبرسانی با نماینده گان هفت شورای محلی روستایی ولایت ننگرهار دیروز امضا شد.
اکبررستمی سخنگوی وزارت احیاوانکشاف دهات به آژانس باخترگفت ، که قرارداد این پروژه ها توسط انجنیرمجیب الرحمن ضیا سرپرست وزارت احیاوانکشاف دهات و نماینده گان شورای محلی روستایی ولسوالی های کوت و خوگیانی ولایت ننگرهار امضا شد.
رستمی گفت این پروژه ها شامل ایجاد شبکه های آّبرسانی  در روستاهای انارخیل، جبی غوندی ، وچ غالی، و شیخان ولسوالی کو و روستایی حاجیان ولسوالی خوگیانی می باشد که از سوی برنامه ملی آبرسانی وزارت احیا وانکشاف دهات عملی می گردد.
به گفت سخنگوی وزار احیاوانکشاف دهات ، هزینه این پروژه ها بیشتراز نزده میلیون و نه صدهزارافغانی تخمین شده که با تکمیل شدن آن ها خدمات آبرسانی برای دو صدخانواده در روستاهای متذکره فراهم می گردد. فهیم

مشاهده در منبع اصلی