اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

کارپنج پروژه درغزنی امضا شد

کابل باختر 15 عقرب
کار پنج پروژه درولایت غزنی دیروز توسط برنامه ملی آّبرسانی وزارت احیاو انکشاف دهات آغازگردید.
اکبررستمی سخنگوی وزارت احیاوانکشاف دهات امروز به خبرنگارآژانس باختر گفت ، این پروژه ها شامل ایجاد شبکه های آبرسانی ، اعمال پل و پلچک و حفظ ومراقبت سرک ها می باشد که درسطح ولایت غزنی عملی می گردد.
به گفته وی ، هزینه این پروژه ها بیشتراز سی و نه میلیون افغانی با ده فیصد سهم مردم تخمین شده که از سوی برنامه ملی آّبرسانی پرداخته میشود.فهیم

مشاهده در منبع اصلی