اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

کارسه پروژه در ارزگان پایان یافت

کابل باختر 15 عقرب
سه پروژه آبرسانی دیروز درولایت ارزگان تکمیل شد.
اکبررستمی سخنگوی وزارت احیاوانکشاف دهات که امروز باخبرنگار آژانس باختر صحبت می کرد گفت ، که این پروژه ها شامل ایجاد شبکه های آّبرسانی درمربوطات ترینکوت مرکز ولایت ارزگان می باشد که توسط برنامه ملی آبرسانی وزارت احیاوانکشاف دهات عملی شده است.
سخنگوی وزارت احیاوانکشاف دهات گفت که هزینه این پروژه ها بیشتراز سه میلیون و هشتصد هزار افغانی تخمین گردیده و ده فیصد سهم مردم نیز شامل آن می باشد.فهیم

مشاهده در منبع اصلی