اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

کودک هموطن مهمان نخست وزیر یونان (عکس)

الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان یک کودک پناهجوی افغانستانی را به دفتر کارش دعوت کرده و از او استقبال کرد.
گفته می شود که منزل خانواده این پناهجو مورد حمله یک گروه ضد خارجی قرار گرفته بود.

الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان نوجوان پناهجوی افغانستانی را به دفتر کارش دعوت کرد. امیر ۱۱ ساله است و شهروند افغانستان می باشد. پیش از این امیر از میان دانش آموزان مکتب به حمل پرچم یونان در جریان یک رسم و گذشت انتخاب شده بود. این برنامه به هدف یادبود از جنگ دوم جهانی در یونان برنامه ریزی گردیده بود.
اندکی بعدتر مسوولین مکتب امیر تصمیم گرفتند، اجازه حمل پرچم را به کودک افغانستانی ندهند و بجای آن یک تابلویی مربوط به مکتب را برایش داده بودند. این برخورد سبب اوج گیری انتقادات شماری از شهروندان یونان و نهادهای همکار با پناهجویان گردید. در واقع این رفتار جرقه ای تازه را در مساله چگونگی ادغام پناهجویان در جامعه این کشور پدید آورد.

به تازگی نخست وزیر یونان عکس هایی را از جریان دیدارش با امیر در صفحات تویتر و فیسبوک خود به نشر رسانیده است. در تصاویر دیده می شود که سیپراس یک پرچم یونان را به این کودک هدیه می دهد.

روز جمعه گذشته، شماری از مهاجمان با پرتاب سنگ و بوتل بر منزل خانواده این پناهجوی افغانستانی از طرف شب حمله ور شده اند. آنان پس از حمله یادداشتی را از خود بجا مانده اند که در آن این خانواده تهدید به ترک خاک یونان شده اند.

گفته می شود که جریان این رویداد سه کودک این خانواده در منزلی که مورد هدف قرار گرفته است، خواب بوده اند.
پس از این واقعه، ادارات مربوط در یونان در چوکات یک برنامه سازمان ملل، محل بود و باش این خانواده افغانستانی را تغییر داده اند.
با این همه، گروه های راستگرا مانند حزب “نیو نازی” نمی خواهند که خارجی ها در جریان رسم و گذشت، پرچم این کشور را حمل کنند.

کد (4)

مشاهده در منبع اصلی