اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 عقرب , 1397

حمله های هوایی امریکا؛ حافظ داعش و قاتل مردم!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، تلفات غیرنظامیان با وجود تمامی سرپوش گذاشتن های حکومت و ناتو همواره یکی از بزرگترین نگرانی های جنگ بوده است، مردم همچنان که توسط گروه های تروریستی کشته و زخمی می شوند مورد خشونت نیروهای امنیتی قرار گرفته و از قربانیان هر حمله نظامیان امریکایی و ناتو هستند.

در این میان، آنچه سبب نفرت جامعه از حکومت وحدت ملی شده است، بی توجهی نسبت به کشتار و ناامنی ها می باشد زیرا راس قدرت با وابستگی بی مانند به امریکا، بیشتر یک دست نشانده است تا دولتی برای یک کشور و ملت.

در هر حمله هوایی نیروهای امریکا، خروجی رسانه های وابسته و اطلاعات حکومت، نشان دهنده تلفات طالبان است در حالی که وجود اجساد زنان و کودکان خبر از کشتار غیرنظامیان دارد و سکوت جامعه جهانی بخصوص بی تفاوتی حکومت.

در گزارش یوناما آمده است: عملیات های هوایی امریکا و حکومت در سال 2016 منجر به کشته شدن 250 غیرنظامی و زخمی شدن 340 تن دیگر شده که دو برابر آمار تلفات سال قبل از آن می باشد و به عبارتی مردم، پا به پای خشونت گروه های تروریستی از قربانیان به اصلاح خودی ها هستند و حال این خودی ها چرا به جای طالب، زنان و کودکان را قتل عام می کنند؟

حکومت تعریفی مشخص از دوست و دشمن ندارد و با وجود حمله های تکان دهنده طالبان هیچ گاه این گروه را دشمن خطاب نکرد و در همین راستا، امریکا اگر چه به بهانه تروریسم به افغانستان حمله کرد اما نه طالب را تروریست می داند و نه خواهان نابودی آنان است.

و زمانیکه رهبران جنگی در جهت حفاظت و همراهی تروریستان عمل کنند، کدام سرباز با کدام تعریف از دشمن به نبرد با طالب برود در حالی که ماه ها با شکم های گرسته و بدون سلاح های مجهز در سنگرها یا باید کشته شوند و یا چاره ای جز فرار ندارند.

حمایت امریکا از پاکستان تروریست پرور معنایی جز بقای تروریستان و استفاده ابزاری از آنان برای نفود در منطقه حساس خاورمیانه و کنترل کشورهای قدرتمند منطقه ای ندارد و از آنجا که جنگ و ناامنی دلیل تداوم پایگاه های این کشور در خاک افغانستان است، چرا باید طالب را نابود کند و داعش را مورد حمله قرار دهد؟

حمله های هوایی امریکا معطوف به مناطقی دور دست و قتل عام مردم ملکی شده است و کشته شدن چند طالب با وجود گسترش بی سابقه این گروه در جای جای افغانستان هیچ تاثیری بر تروریسم و جنگ ندارد و داعش نیز بر اساس اهداف پنهانی و قانون نانوشته از گزند حمله کاخ سفید در امان است.

روسیه به عنوان دشمن و رقیب دیرباز واشنگتن بارها از طرح جابه جایی نیروهای داعش سوریه و عراق به خاک افغانستان توسط امریکا خبر داده که همان تهدید جنرال دوستم از ورود این نیروها به شمال کشور است.

داعشی که اکنون خشن ترین حمله و انتحاری های کشور را به عهده می گیرد از دل نیروهای طالب به وجود آمده و با توجه به اینکه هیچ گروه تروریستی تا ابد زیر یک نام و یک پرچم نمی تواند به اهداف خود برسد با ادغام در داعش، باید تبعات گسترده تری از تروریسم در افغانستان را شاهد باشیم.

جنگ افغانستان نبردی است نیابتی در سرزمین مستعد ظهور و قدرت یابی تروریستان و حال که طالب در تلاش حکومت از یک دشمن به طرفِ صلح بدل شده و داعش با حمایت امریکا در یک قدمی امارت، چه سرنوشتی در انتظار افغانستان می باشد در این جنگ بی پایان؟

کد (18)

مشاهده در منبع اصلی