اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 2 حوت , 1396

نقض مکرر حق آزادی بیان در افغانستان

اعمال محدودیت بر رسانه‌ها از سوی حکومت وحدت ملی اقدامی غیرقانونی است و آزادی بیان در کشور را نقض می‌کند.

(Visited 13 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی