اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

خلیلی دست همکاری بسوی رسانه ها دراز کرد

شهروندان برای آوردن صلح دست به حرکت های ملی بزنند.

محمد کریم خلیلی، رییس شورای صلح روز یکشنبه 14 عقرب 96 در نشستی تحت عنوان "صلح و رسانه" درخصوص نقش رسانه ها در آوردن صلح گفته است که رسانه‌ها در برقراری صلح و بلند نگهداشتن این صدا نقش برجسته ‌دارند و می توانند جامعه را به طرف صلح خواهی و دوری از خشونت سوق دهند.

رییس شورای صلح با بیان اینکه کلید صلح افغانستان در دست خود ما است و نمی‌توان صلح را از کشورهای بیرونی گدایی کرد اظهار کرده است که برای مشورت با نهادهای مختلف در آوردن صلح در کشور تلاش خواهد کرد.

وی افزود که بخشی از کشور در اداره طالبان است و جنگ در حال افزایش یافتن است و این فضا باید تغییر کند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی