اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

فساد نهادهای امنیتی عامل بی ثباتی افغانستان است

مبارزه با فساد وزارت های داخله و دفاع برای جلب کمک های بیرونی در اولویت باشد.

ریچارد اچ رایلی، معاون سفیر امریکا در نشست مشترک نظارت و هماهنگی کمک های نظامی کشورهای کمک کننده در مقر وزارت دفاع ملی در کابل گفت که "فساد موجود در نهادهای امنیتی، حاکمیت قانون و مشروعیت قدرت دولت را در افغانستان ضعیف می سازد و زمانیکه مقام های مفسد جنگ افزار و سوخت نیروهای امنیتی را می فروشند، حفاظت از مرزها با چالش روبرو می شود در نهایت مردم آسیب می بینند."

بگفته وی، وجود فساد در نهادهای امنیتی عامل اصلی بی ثباتی افغانستان است و مبارزه با آن برای اقتدار سیاسی حکومت مهم است.

گفتنی است که باوجود فساد گسترده در نهادهای امنیتی و زیان های جبران ناپذیر از این ناحیه تا هنوز هم این چالش بزرگ امنیتی علی رغم وعده های بسیار دست نخورده باقیمانده است.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی