اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 عقرب , 1397

کمپاین سه روزۀ واکسین پولیو در ولایت ننگرهار آغاز شد

کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در ولایت ننگرهار آغاز شد.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت، برای این دور کمپاین واکسین ضد پولیو آمادگی کامل گرفته‌اند.
وی گفت:
"کمپاین سه روزه واکسین پولیو امروز «دوشنبه ۱۵ عقرب سال ۱۳۹۶» در ولایت ننگرهار آغاز شد. در این کمپاین حدود هفت صد هزار طفل کمتر از پنج سال واکسین خواهند شد. از مردم هم می‎خواهیم در این بخش با ما کمک کنند."
خوگیانی گفت، با وجودی‎که از قبل افراد رضاکار گماشته شده‌اند ولی همکاری بیشتر مردم در این زمینه مؤثرتر خواهد بود.
امسال در ولایت ننگرهار یک واقعه مثبت فلج اطفال ثبت شده‌است.
افغانستان یکی از کشورهای جهان است که در آن پولیو یا فلج اطفال به طور کامل محو نشده‌است.

مشاهده در منبع اصلی