اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 حوت , 1396

۲۱ محصل برای نخستین بار از دوره ماستری جندر در پوهنتون کابل فارغ شدند

برای نخستین بار تعدادی از محصلان پس از دوسال تحصیل در رشته «مطالعات زنان» در پوهنتون کابل سند فراغت به دست آوردند.

(Visited 12 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی