اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

۲۱ محصل برای نخستین بار از دوره ماستری جندر در پوهنتون کابل فارغ شدند

برای نخستین بار تعدادی از محصلان پس از دوسال تحصیل در رشته «مطالعات زنان» در پوهنتون کابل سند فراغت به دست آوردند.

مشاهده در منبع اصلی