اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 جوزا , 1397

ما چرا اینقدر راه می رویم؟

اشرف غنی: مرتضوی صیب! ما چرا اینقدر راه می رویم؟
مرتضوی: رییس صیب کم مانده، فقط شانزده ساعت راه بروید از نگاه سیاسی کلان کار کرده اید؟
اشرف غنی: این راه رفتن جلاتمآب ما را هم در فیسبوک میمانی یا نی؟
مرتضوی: رییس صیب، ده میلی ثانیه قبل که شما پیاده روی را شروع کردید من در فیسبوک نشرش کردم، نصف افغانستان لایک کردند، هزاران نفر شییر کردند و گفتند پیاده روی رییس جمهور برای صحت ما خوب است و هزارن نفر کامنت دادند و گفتند که زنده باد پاهای رئیس جمهور….
اشرف غنی: کسی مرا مثل داکتر صاحب عبدالله فحش و ناسزا نداد؟
مرتضوی: نی صیب، نصف کارمندان ارگ پیام های فدایت شوم دادند، کارمندان دفتر بانوی اول لایک قلبی ماندند و کارمندان کاخ سپیدار هم انتقاد کردند که چرا رییس جمهور به جای پیاده روی در سرک ها؛ حمام مامور عبدل نرفته است.
اشرف غنی: مرتضوی صایب ! چقدر دیگه باید راه برویم؟
مرتضوی: رییس صیب ، کم مانده ، سیصد لایک قلبی در راه مانده، بخیر می رسیم، یک دقه همی جواب همی آدم شله را بتُم که بد رقم دَ فیسبوک جنگ داره که شما چرا تلگرام را شش رقمه بند کردین.

مهدی ثاقب

مشاهده در منبع اصلی